TEDx Theme

Een andere naam voor innovatie is vernieuwing, het gaat over nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Het kan plaatsvinden binnen een organisatie, maar ook binnen bredere sociale verbanden. Het gaat bij het proces van innoveren over een geheel van menselijke handelingen die zijn gericht op vernieuwing. Bij de innovatie gaat het over meer dan alleen een technische verbetering. Bij de innovatie als vernieuwing van iets concreets wordt bij een product gesproken over een productinnovatie, bij technologie heet het een technologische innovatie en bij een productieproces heet het een procesinnovatie. Bij een organisatie noemen ze het een organisatie innovatie en bij de markt een marktinnovatie.

Technologische innovatie

Bij technologische innovaties gaat het over productinnovatie. Het kan daarbij zijn dat er een nieuwe technologie toe wordt gepast om eenzelfde productfunctie te realiseren. Bij een technologische innovatie kunnen de uitvindingen zorgen voor een nieuwe technologie en bij een procesinnovatie kan er een nieuwe technologie ontstaan, die gebruikt is om oude producten opnieuw te realiseren. Er bestaan ook niet technologische innovaties. Het gaat bijvoorbeeld over marktinnovatie. Het kan daarbij zijn dat er een nieuwe groep van gebruikers gevonden moet worden voor een bestaand product. Bij de organisatie innovatie gaat het er over dat er gedacht wordt aan vernieuwingen die optreden in instituties, te denken aan bedrijven. Er zijn ook nog overige innovaties en dan gaat het bijvoorbeeld over een sociale of maatschappelijke innovatie, deze zijn gericht op vernieuwingen die plaatsvinden binnen de organisatie en de samenleving. Dan is er als laatste nog de financiële innovatie en deze is bedoeld voor vernieuwing van financiële instituten en haar diensten.

Innovatie TEDx

Bij TEDx gaat het bij het woord innovatie over het onderwerp en de focus van de innovaties. Deze moeten gericht zijn op ideas worth spreading. Het gaat om innovaties die dingen sneller en beter maken. Het gaat over innovaties die de moeite waard zijn om te verspreiden, die het leven van mensen zullen veranderen. De gedachte die hier achter zit, is dat mensen een kans hebben om een behoefte die nog niet is ingevuld, te kunnen laten zien en er naar te kunnen handelen. Een goed voorbeeld daarvan is Steve Jobs van Apple. Hij heeft het gebruik van de mobiele telefoons drastisch doen veranderen. Dit heeft te maken met het ontwerp, maar ook met een SWIPE beweging op het display. Hij heeft ook de muziekindustrie veranderd door iTunes te ontwikkelen en ook heeft Jobs de animatiefilms laten veranderen, door het grote succes van Toy Story bijvoorbeeld. Op entertainment niveau zijn mensen op zoek naar bijvoorbeeld Virtual Reality Headsets, die de mogelijkheid hebben om zo veel meer te bieden dan alleen televisie kijken, of het spelen van spelletjes.

Innovatie en ontwerp

De innovatie is ook voor het ontwerp erg belangrijk. Er kunnen nu bijvoorbeeld 3D-printers worden ontworpen om nieuwe soorten materialen en producten te maken. Overal om ons heen vinden we innovaties.