TEDx Partners


Asset | SBIT

In 1984 is Asset | SBIT opgericht door tien enthousiaste studenten van het informatiemanagement. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid naar ongeveer 1550 leden. Ze zijn in 2008 lid geworden van de faculteit Asset Tilburg. Er bestaat ook nog een Asset studievereniging voor Business & IT (Asset | SBIT). Dit is een studievereniging voor alle studenten Bedrijfseconomie (BE) en Information Management (IM) aan de Universiteit van Tilburg en ook is het bedoeld voor anderen die interesse hebben in dit vakgebied. De master Information Management is het vervolg van de studie van de Information Systems (Bestuurlijke Informatiekunde-BIK). Studenten krijgen tijdens deze opleiding de mogelijkheid om te onderzoeken hoe strategische, tactische en operationele business doelstellingen ingezet kunnen worden om het een en ander te verbeteren. Er wordt binnen de opleiding een verband gelegd tussen business en IT. Bij Asset | SBIT krijgen de leden te maken met opvoedingsondersteuning, loopbaanbegeleiding en informele activiteiten. De studie ondersteuning wordt aangeboden aan de leden in de vorm van samenvattingen van eerdere examens. Voor studenten en mensen uit het werkveld en andere geïnteresseerden organiseert Asset | SBIT een semi-jaarlijks symposium op het gebied van Information Management.

Ngi-NGN

Het Ngi-NGN is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor ICT-professionals en -managers. Dit is een onafhankelijk platform en daar kunnen leden zich in de kennis verdiepen en een eigen netwerk onderhouden. Het bestaat sinds 1959 en het biedt mensen de mogelijkheid om de ontwikkelingen op het gebied van ICT bij te houden en zo kunnen ze zich ook in de laatste kennis verdiepen en het netwerk onderhouden. Ook hebben de leden van het Ngi-NGN toegang tot inhoudelijke evenementen, te denken aan lezingen, seminars en congressen. Het is een vereniging die de belangen van ICT-professionals vertegenwoordigt, je hebt hierbij ook toegang tot een netwerk van ICT professionals en er worden meer dan 100 evenementen per jaar georganiseerd. Er zijn regionaal vakgerichte afdelingen en werkgroepen en er zijn relaties met 50 internationale en nationale verenigingen en instellingen.

The Academic Forum

Het Academic Forum is er om symposia, debatten en kleinschalige uitwisselingen te organiseren rondom wetenschappelijke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke kwesties. Ook treedt Academic Forum op als sparringpartner en adviseur. Hierbij gaat het met name over kwesties op het snijvlak van waarden en wetenschap. Ze is actief op de campus en ze bevordert het academisch klimaat in de stad.